top of page

Oslo/Hagan

Moss

Hamar

Datterselskap:
Finnsnes

Stavanger

AVDELINGER / DATTERSELSKAPER

Litt om vår historie
Litt om vår historie

Første i Norge med industriell radiostyring

– Datek Industriteknikk Norge AS ble startet i 1979. På den tiden var utstyr for å sikre alle type kraner fra havari og overlast i stadig ut­vikling og vi så muligheten for å bli importør av slike produkter i Norge. SNP som produkt ble etter hvert synonymt med elektronisk overlastutstyr for mobil og havne­kraner og var den suverene mar­kedsleder i Norge på denne type sikkerhetsutstyr til kraner. Med tiden så utviklet produktspekte­ret seg og i 1983 var Datek blant de første i Norge som startet med industriell radiostyring. Frem til nå har vi levert over 20.000 anlegg fra DATEK som er spredt rundt om i hele landet til industrien, bil påbyggere, båter, offshore kun­der og andre.

 

En stadig voksende kundegruppe ønsket et bredere produktspekter og vi startet etter hvert med veieceller, løftemagne­ter, antikollisjon, dynamometere og annet utstyr som skulle bedre sikkerheten på kraner.

I 2006 endret vi navnet til Datek Løfteteknikk AS og det ble gjort store forandringer på konseptet som gjorde oss til en av de store total leverandørene i Norge på le­vering av produkter og tjenester til kraner og løfteutstyr. Traver­skraner, wiretaljer, kjetting taljer, svingkraner og lettbane systemer er for tiden våre hovedprodukter. I tillegg forhandler vi produkter fra produsentene; GH cranes, GIS, Binar, Walker, Movomech, Erikkila, Pronomic og flere flotte produkter innen HMS segmentet.

I dag er vi represen­tert på fem ulike steder i Norge. I tillegg satser vi på kurs og opplæring innenfor faget. Kursene kan avholdes hos bedriften eller i egnede lokaler hos Datek Løf­teteknikk AS og Datek Løfteteknikk Vest AS. Eventuell opplæring med faddere innen bedriften kan også tilrettelegges for å holde kostnadene nede. Kursene følger normert opplæringsplan og gir nødvendig kompetanse med dertil kranførerbevis og kompetansebe­vis ved godkjent prøve.

Hovedkontor Oslo, Hagan

 

Morteveien 6,
1481 Hagan

T: 22 90 60 80

John Johannesen

Arb. styreformann

+47 90 02 84 98

johannessen@datek.as

Jonny Grøtting

Daglig leder

+47 91 15 11 00

jonny@datek.as

Inger Stubberud

Økonomiansvarlig

+47 90 71 30 25

stubberud@datek.as

Kai Edstrøm

Administrasjon

+47 90 62 87 55

edstrom@datek.as

Oistein.jpg

Øistein Riber

Faglig leder/HMS-ansvarlig

+47 92080780

riber@datek.as

Tina Milward

Salg/administrasjon

+47 45 95 43 72

tina@datek.as

Ingar Klaveness

Servicetekniker

+47 97 07 08 50

ingar@datek.as

Cecilia.jpg

Cecilia Berg Vines  Administrasjon  
+47 48 95 69 24   cecilia@datek.as

Renate Dahl

Servicetekniker radio

+47 95 40 39 32

renate@datek.as

JornKareWestengen.jpg

Jørn Kåre Westengen

Serviceleder/kursansvarlig

+47 90 61 61 46

jorn@datek.as

Stian Jahren

Servicetekniker

stian@datek.as

Ola Rusten Stavheim Opsahl

Servicetekniker

ola@datek.as

Mads Dystlien

Servicetekniker

mads@datek.as

Østfold, Moss

 

Årvollskogen 33,
1529 Moss

T: 22 90 60 80

Jonny Grøtting

Daglig leder

+47 91 15 11 00

jonny@datek.as

ChristofferRobin.jpg

Christoffer R. Sørensen Servicetekniker 
+47 96 94 94 31
christoffer.robin@datek.as

Sandra Nybråten Aune

Prosjekingeniør

KS-HMS Ansvarlig

+47 48 32 14 43

sandra@datek.as

Kjell Olav Marstrøm

Servicetekniker

+47 91 00 94 80

kjell@datek.as

TorArneBull.jpg

Tor Arne Bull

Servicetekniker

+47 45 70 48 32

bull@datek.as

Andreas Bergh Farstad

Servicetekniker

+47 47458733

andreas@datek.as

Jan Furuholt

Salgsingeniør

+47 46 98 00 02

jan.furuholt@datek.as

Kurt Stian Lysfjord

Servicetekniker

+47 91 00 94 30

kurt@datek.as

Trond.jpg

Trond Løken Serviceleder/instruktør
+47 97 54 65 90  trond@datek.as

SverreSoli.jpg

Sverre Soli  Salgsingeniør
+47 47 97 32 28
sverre@datek.as

Sigbjørn Holmvik

Servicetekniker

+47 45 95 62 46

sigbjorn@datek.as

Lars Henrik Grøtting

Servicetekniker

lars.henrik@datek.as

Hamar

 

Øvermarka 24,
2320 Hamar

T: 22 90 60 80

Terje Linnerud

Servicetekniker

+47 90 16 77 52

terje.linnerud@datek.as

Frode Øyen

Servicetekniker

+47 95 28 23 23

frode@datek.as

Jan Erik Larsen
Ser
vicetekniker

jan.erik@datek.as

Datek Løfteteknikk Nord AS

Org.nr 930843040

Strandveien 112, 9300 Finnsnes

T: 22 90 60 80

John Johannesen

Daglig Leder

+47 90 02 84 98

johannessen@datek.as

Per Kristian Blix 

Avdelingsleder

+47 94 84 44 77

blix@datek.as

John Johannesen

Daglig Leder

+47 90 02 84 98

johannessen@datek.as

Odin Blix 

Lærling

 

odin@datek.as

John Johannesen

Daglig Leder

+47 90 02 84 98

johannessen@datek.as

Kristian Ustad Ingebrigtsen 

Lærling 

+47 95 98 26 96

kristian@datek.as

Datek Løfteteknikk Vest AS

Org.nr: 931676342

Strandbakken 7,

4072 Randaberg

post.vest@datek.as

T: 22 90 60 80 

Per Rune Vatsvåg

Daglig leder 

+47 932 28 426  pva@datek.as

Christoffer Pedersen
Avd.leder – LSA Vest
+47 915 92 588
cpe@datek.as

Pål Eirik Gausel
Serviceing. – LSA vest 
+47 97569227
pga@datek.as

Lucas Lyren
Serviceingeniør
+47 48 44 23 23
lly@datek.as

Martin Lunde
Serviceingeniør 
mlu@datek.as

Arne Lima 
Serviceingeniør
ali@datek.as

Jan Furuholt

Salgsingeniør

+47 46 98 00 02

jan.furuholt@datek.as

bottom of page